De lakei van Olijken en Vrolijken zaken

Voor een Koninklijk ontvangst 

 

Lakei van olijken en vrolijken zaken